Jest już nowa, lepsza wersja LMS SABA!
Zapamiętaj nowe adresy, pod którymi jest dostępna:

W Intranecie (automatyczne logowanie) – https://saba.corpnet.pl/Saba/Web/Main
W Internecie (przez Portal Edukacyjny) – https://szkolenia.orange.pl